Endodoncia / gyökérkezelés

Gyökérkezelés ismertetője

A gyökérkezelésnek számos indikációja ismert. A kiterjedt és/vagy mélybe hatoló szuvasodások, illetve baleseti traumák esetén, a baktériumok elérhetik a fogbelet, ami idővel csontba terjedő gyulladást is okozhat.

Az eljárás egy speciális, a fogmegtarthatóságot elemző diagnosztikával indul, hogy a kezelés további részében Önt váratlan meglepetések ne érhessék. Ennek köszönhetően tudjuk előrejelezni a sikeresség mértékét és a rehabilitáció várható költségeit egyaránt.

Maga az ellátási folyamat kombinált mechanikai és kémiai tisztításon alapul, aminek célja a gyökércsatornákban lévő mikroorganizmusok számának csökkentése.

A beavatkozás sikerességi aránya magas, de nem 100%-os, ugyanis léteznek olyan külső faktorok, amikre még a gondos orvosi munka sincs hatással. A kezelésre, mint a gyógyulást segítő beavatkozásra érdemes tekinteni ugyanis az orvosi közbenjárás mellett az Ön immunrendszerén, továbbá a fertőzést kiváltó mikroorganizmusok ellenállóképességén is sok múlik.

Szerencsére az általunk alkalmazott eszközőkkel (pl. mikroszkóp) és hozzájuk társított protokollal kiváló eredményeket tudunk elérni. A beavatkozás összetettsége és eszközigénye, valamint a fogak eltérő állapota miatt a gyökérkezelés akár több alkalmat is igényelhet. A sikeresen gyökérkezelt fog megtartásának esélye magas, azonban mint minden beavatkozásnak ennek is léteznek limitációi, szövödményei.

Felmerülő komplikációk közé tartozik a csatornába való eszközszorulás és következményes törése, a csatornában történő álút képződés, alul-, illetve túltömés, továbbá arcduzzanat és diszkomfort érzet kialakulása.

Léteznek olyan anatómiai fogvariációk, amík statisztikailag csökkentik a fog kihordásának idejét, illetve megkövetelhetik az időről-időre való kezelés megismétlését. Gyógyulási tendenciát nem – vagy nem megfelelően – mutató állapot esetén sebészi közreműködés is szükségessé válhat.

A gyökérkezelés befejező szakasza a koronai tömés, illetve fogpótlás készítése. Egy kezelési időpont 60-120 perces. A listázott árak kizárólag a foggyökerek ellátásának díjait mutatják, a fog koronai rendbetételére, sebészi közreműködésre nem vonatkoznak.

Gyökérkezelés várható végköltségei:

Egycsatornás fog: 60.000 Ft

Kétcsatornás fog: 80.000 Ft

Háromcsatornás fog: 110.000 Ft

Négy- vagy többcsatornás fog: 130.000 Ft

Gyökérkezelési folyamatok részárai:

Endodonciai diagnosztika, tervezés és előkészítés: 15.000 Ft

Ideiglenes lezárás biztosítása a kezelések közti időre: 4.000 Ft

Csatorna kemo-mechanikai tisztítása/db: 15.000 Ft

Csatorna hermetikus letömése/db: 9.800 Ft

Beszükült csatorna(k) kezelése: 25.000 Ft

Fennálló gyulladás miatti időszakos, kiegészítő gyógyszerelés: 20.000 Ft

Perforáció-, nyitott apex zárása: 18.000 Ft

Betört műszer kezelése: 25.000 Ft

Időszakos endodonciai kontroll: 10.000 Ft

Endodonciai diagnosztika, tervezés és előkészítés:

Radiológiailag beszűkült csatornák, kiterjedt szuvasodások, foggyökér körüli gyulladások, korábban elkészült gyökérkezelés ellenére fennmaradt panaszok, illetve koronai részek hiánya kapcsán feltérképezzük a fog megtarthatóságát.

Amennyiben a vizsgálatok alapján a csatornák bejárhatóak, és protetikailag is kivitelezhető az eredményes kezelés, akkor a sikeres beavatkozáshoz előkészítjük a fogat. Olyan esetekben, amikor minimális saját foganyag áll a rendelkezésre, szükség lehet kiegészítő beavatkozásokra a meggyengült foganyag megerősítése érdekében.

Csatorna tisztítása:

A fogbél a pulpakamrára és gyökércsatornákra különíthető el. A különféle kórokozók ezeken a területeken telepszenek meg és fejtik ki káros hatásukat. Gyógyító tevékenységünk ez ellen irányul. Mechanikai tisztítás során eltávolítjuk a kórokozók nagy részét, azonban a csatornahálózat összetettsége miatt szükség van kémiai alapú fertőtlenítésre egyaránt.

Ennek köszönhetően tudunk elérni olyan területekre, ahova műszereinkkel nem vagyunk képesek. Az alapos kemo-mechanikai beavatkozás teszi lehetővé, hogy panaszai elmúljanak és foga meggyógyulhasson. A folyamat egy vagy akár több alkalmat is igénybe vehet a fog komplexitásától és a kezelésre álló időtől függően.

Csatorna letömése:

A csatorna fertőtlenítése komoly mértékben lecsökkenti a kórokozók számát, azonban a kezelésektől függetlenül bizonyos mennyiségű baktérium mindig visszamarad. Ezeknek hermetikus elzárásával igyekszünk megakadályozni szaporodásukat és a gyulladás visszatérését.

A gyökerek letömése fontos, azonban csak akkor sikeres beavatkozás, amennyiben a fog koronai része is rekonstruálva van annak érdekében, hogy ne fertőződhessen felül a gyökértömés!

Beszűkült csatornák kezelése:

Bizonyos csatornahálozatok komplex anatómiát mutatnak. A kifejezetten szűk, esetleg görbe morfológiájú fogbélrendszer hosszabb kezelési időt kíván meg. Az esetek többségében az ilyen variációjú fogak is jól kezelhetően, viszont előfordulnak olyan helyzetek, ahol erre nincs lehetőség.

Minél jobban feltárt egy fogbélrendszer annál nagyobb a sikeresség esélye, de a bonyolúlt üregek esetében a komplikációk esélye is fokozódik!

Fennálló gyulladás miatti időszakos gyógyszerelés:

Bizonyos elváltozások gyógyulásához fokozott gyógyszerelésre is szükség lehet. Ez abban az esetben fordul elő, amikor a gyulladás váladékképződéssel jár és az említett váladék a fogbél irányában ürül. Ilyen állapotban nem kivitelezhető a letömés és újboli ideiglenes gyógyszer behelyezése indokolt.

Perforáció-, nyitott apex zárása:

Vannak állapotok, ahol a fog fejlődése nem ért véget megfelelően, esetleg korábbi gyökérkezelés kapcsán álútképződés történt. Ilyenkor a fogygyökéren lévő hézagot lezárjuk és művileg alakítjuk ki azokat a feltételeket amik a biztonságos mechanikai és kémiai tisztítást lehetővé teszik.

Betőrt műszer kezelése:

A gyökérkezelés során használt tűk méretüknél fogva hamar elhasználódnak. Minél bonyolultabb a fog anatómiája annál nagyobb az esély a tű szorulására és következményes törésére. Rendelőnk ezt azzal igyekszik megelőzni, hogy rendszeresen, páciensenként cseréli, megújítja fogyó eszközparkját.

Amennyiben elővigyázzatosságunk ellenére mégis ilyen megesik, abban az esetben szükségessé válhat extra kezelési időpont egyeztetése.

Endodonciai kontroll:

A hazai és nemzetközi irodalmi adatok is alátámasztják saját tapasztalatainkat, miszerint a gyökérkezelések 10 éves sikerességi rátája igen magas. Azonban a gyökérkezelés – mint minden más fogászati beavatkozás – hosszútávú, ám ideiglenes megoldás, amit nyomonkövetni, és szükség esetén ismételni érdemes.

Ennek oka abban rejlik, hogy az egészségügyben használt termékek nem képesek arra a biológiai megújulásra és átalakulásra, amikre saját szövetei igen. Így idővel ezek elhasználódnak és ezáltal az Ön immunrendszerétől és a meglévő mikroorganizmusok közti egyensúlytól függ, hogy bizonyos kezeléseket milyen sűrűn szükséges megismételni.

A kontroll találkozások azt hivatottak szolgálni, hogy időben észrevegyük az olyan olyan elváltozásokat amik ellen a korai stádiumban hatékonyan tudunk fellépni. A kontroll időpontok elmulasztása nagymértékben csökkenti a fogak megtarthatóságát, emiatt kihagyásukat nem javasoljuk.