menü  

Kapcsolat

Cim:  Budapest, 1133, Hegedűs Gyula utca 68. II./19.
(30-as kapu telefon)

Tel.:  +36 13 499 760

Mobil.:  +36 30 996 1626

E-mail:  dental@kizman.hu